Novosti

Obaveštenje o sertifikacionoj proveri prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001 i standarda EN 16636

13.12.2017

Obaveštavamo da je uspešno realizovana prva faza sertifikacione provere prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001 i da će se druga faza inicijalne provere obaviti 15.12.2017. godine.
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je uspešno usaglasio svoje poslovanje sa zahtevima stand... Opširnije
Pregledano : 17

Obaveštenje o relicenci, dan utorak, 26.12.2017.godine

13.12.2017

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, u skladu sa Odlukom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici u obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl. list SRJ, br. 27/97), organizuje Inovacije u radu sa biocidima u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije z... Opširnije
Pregledano : 6

Kurs za osposobljavanje za rad sa biocidima u oblasti DDD, termin 19-22.12.2017.godine

01.12.2017

Kurs za osposobljavanje za rad sa biocidima u oblasti DDD će se održati u periodu od 19-22.12.2017.godine. U prilogu nalazi se agenda.... Opširnije
Pregledano : 36

Obaveštenje o insektu Paederus

19.07.2017

Insekti roda Paederus.

Rod Paederus (red tvrdokrilci) obuhvata oko 600 vrsta predatorskih insekata malih telesnih dimenzija (do 1 cm), široko rasprostranjenih u svetu. Odlikuju se izduženim telom, kratkim krilima i abdomenom koji, kada su uznemirene, savijaju iznad tela što im daj... Opširnije
Pregledano : 459