Страница се учитава, молимо сачекајте

КУРС - ISO 15189 – Имплементација стандарда у медицинским лабораторијама

Поштоване колеге,

Са великим задовољством вас обавештавамо да ће 26.11.2022. године у Малој сали Задужбине Илије М. Коларца бити  организован курс под називом “ISO 15189 – Имплементација стандарда у медицинским лабораторијама”  у организацији Завода за биоциде и медицинску екологију.

Курс је акредитован од стране Здравственог савета Србије (Збирна табела Лекарске коморе Србије октобар 2022. године, Национални курс 1. категорије А-1-1763/22 из Одлуке бр.153-02-00688/2022-01, 14.11.2022. године) и учествовањем на курсу добија се 6 КМЕ поена за учеснике односно 12 КМЕ поена за предаваче.

Стандард ISO 15189 (Medical laboratories — Requirements for quality and competence) је стандард донет од стране Међународне организације за стандардизацију, одобрен од Европског Комитета за стандардизацију, а на српском језику издат од стране Института за стандардизацију Србије (SRPS EN ISO 15189, Медицинске лабораторије - захтеви за квалитет и компетентност). Стандард ISO 15189 се примењује са циљем стандардизације поступака рада у медицинским лабораторијама, хармонизације процеса пре-, аналитичке и пост-аналитичке фазе рада, управљања и превенирања грешака које угрожавају безбедност пацијената и запослених. Акредитација медицинских лабораторија у складу са ISO 15189 потврђује стручност и компетентност обављања дефинисаног обима посла и пружања квалитетне лабораторијске услуге, којом се даје валидна медицинска информација са циљем постављања дијагнозе и праћења ефеката примењене терапије.

Поред специјалиста клиничке биохемије, специјалиста лабораторијске медицине, специјалиста медицинске биохемије, фармацеута, медицинских сестара и здравствених техничара курс је намењен и свим осталим профилима који су у било ком облику укључени у процес акредитације лабораторије према ISO 15189  стандарду.

Циљеви курса су:

·         Стицање знања о значају акредитације медицинских лабораторија;

·         Стицање знања о управљању грешкама у медицинским лабораторијама;

·         Начини имплементације стандарда ISO 15189;

·         Израда документације у складу са ISO 15189 у медицинским лабораторијама;

·         Контрола квалитета рада медицинских лабораторија у складу са ISO 15189

Предавачи:

·           Ванр. проф. др Зорица Шумарац, Универзитетски клинички центар Србије, Београд; Фармацеутски факултет Нови Сад, Универзитет Привредна академија Нови Сад

·           Доц . др Снежана Јовичић, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

·           Прим. др Маријана Дајак, Универзитетски клинички центар Србије, Београд;

·           Асс. Биљана Глишић, Бео-Лаб лабораторије, Београд; Фармацеутски факултет Нови Сад, Универзитет Привредна академија Нови Сад

Организација Курса  резултат је ангажовања и залагања свих чланова  Завода за биоциде и медицинску екологију. Надамо се да ће понуђени  програм  испунити ваша очекивања, да ћете узети активно учешће у дискусији, и да ћете кроз размену искустава обогатити своја знања, што би било од несумњиве користи за нашу свакодневну лабораторијску праксу.

Очекујемо вас на Курсу  и радујемо се вашем доласку.


Прим. др Драгана Деспот

директор Завода за биоциде и медицинску екологију


> > ПРИЈАВИ СЕ ЗА КУРС < <


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМ

ОБЈАВЉЕНО 20.11.2022


СЛИЧНЕ НОВОСТИ