Страница се учитава, молимо сачекајте

УЗОРКОВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДА

Обраћамо вам се са намером да вам понудимо део лабораторијских услуга које Завод за биоциде и медицинску екологију пружа, а које се односе на узорковање и испитивање квалитета вода.

Завод за биоциде и медицинску екологију је државна здравствена установа чији је оснивач Република Србија. У саставу Завода се налази Одсек за физичко-хемијска испитивања, у којем се врше испивања свих врста вода, а превасходно отпадних вода.

Одсек за физичко-хемијска испитивања је акредитован за узорковање и испитивање отпадних вода, у складу са стандардом ISO/IEC 17025.

У складу са имплементираним стандардом 17025 и обимом акредитације које се односи на ову област, лабораторија је овлашћена за испитивање и узорковање отпадних вода од стране Дирекције за воде при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Одсек за физичко-хемијска испитивања испитује и прати загађујуће супстанце у отпадним водама, према законској регулативи Републике Србије, (Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/2016).

Уколико сте заинтересовани за ову врсту услуге, тим наших стручњака стоји вам на располагању, па можете да нам се обратите путем следећих мејл адреса и бројева телефона: zavod@biocidi.org.rs, телефон 011 30 54 000, 011 30 54 009.

Детаљне информације о нашој установи и лабораторији можете погледати на ЛИНКУ


ОБЈАВЉЕНО 15.12.2022


СЛИЧНЕ НОВОСТИ